Idea — clon

Świetlice Artystyczne

Program edukacyjno-artystyczny dla dzieci i młodzieży dotkniętej wykluczeniem społecznym na terenie całej Łodzi

„Świetlice Artystyczne” to projekt Fundacji Działania dwukrotnie poparty przez mieszkańców Łodzi w konsultacjach społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego na rok 2015 i 2016. Głównym celem inicjatywy jest aktywizacja i edukacja społeczno-wychowawcza poprzez sztukę dla dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem edukacyjnym i społecznym na terenie całej Łodzi.

W dwóch latach realizacji projektu odbyło się 815 wydarzeń autorskich, w całkowitym wymiarze 1524,5 godzin zegarowych z wielokrotnym udziałem około 522 podopiecznych z 13 placówek i 23 artystów, edukatorów, animatorów.

Uczestnikami wszystkich spotkań warsztatowych były: dzieci w wieku 6-12 lat – podopieczni placówek Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział Dzielnicowy Łódź – Polesie, podopieczni Specjalistycznej Świetlicy Środowiskowej Caritas Archidiecezji Łódzkiej, dzieci w wieku 4-15 lat – podopieczni Pogotowia Opiekuńczego nr 1 w Łodzi (MOPS w Łodzi), dzieci w wieku 4-15 lat – podopieczni Stowarzyszenia Społecznie Zaangażowanych, a także młodzież w wieku 14-17 lat, która weszła w konflikt z prawem – podopieczni Ośrodka Kuratorskiego nr 1 w Łodzi.

Projekt obejmuje systematyczną i ciagłą realizację działań artystyczno-edukacyjnych opracowanych merytorycznie przez łódzkich artystów lokalnie zaangażowanych w życie społeczne. Długofalowe działania umożliwią przerwanie procesu wykluczenia społecznego, edukacyjnego i kulturowego. Przy tych założeniach „Świetlice Artystyczne” jako zmiana poprzez kulturę w społecznym wymiarze rewitalizacji, daje młodym ludziom szansę konstruktywnego uczestnictwa w życiu społeczności. Artystom i animatorom pomoże włączyć się w działalność wspólnoty społecznej, doświadczyć skuteczności własnych działań artystycznych i edukacyjnych. Ponadto rezultatami pracy jest stworzenie trwałej możliwości nieodpłatnego uczestnictwa w kulturze i sztuce, wspieranie integracji społecznej lokalnie i międzyśrodowiskowo, silne i trwałe partnerstwa z instytucjami kultury, sztuki i nauki.

Program obejmuje szeroki zakres dziedzin artystycznych, w tym m.in.: warsztaty z zakresu sztuk wizualnych (fotografia, rysunek, ilustracja, malarstwo, rzeźba, wideo, ceramika, grafika warsztatowa); warsztaty muzyczne, Warsztaty z zakresu sztuk użytkowych i pozostałe warsztaty edukacyjne (projektowanie ubioru, projektowanie graficzne, design, architektura, kreatywne języki

obce), Warsztaty z historii sztuki, animacji kultury, dziennikarstwa, inne warsztaty edukacyjne oraz reintegracji społecznej (warsztaty z etyki, ekologii, zrównoważonego rozwoju, zdrowego stylu życia, warsztaty w kuchni artystycznej, animacje podwórkowe) Program ma na celu przybliżenie jego uczestnikom rozmaitych narzędzi artystycznej ekspresji oraz wiedzy. Poprzez stymulowanie kreatywności i otwartości na eksperyment pragniemy pokazać dzieciom, że w twórczości liczy się nie tylko efekt końcowy pracy, ale też sam proces jest niezwykle ważny i rozwijający.