Idea

Festiwal Dwa Piętra

Festiwal Dwa Piętra opiera się na przemyślanej gatunkowej różnorodności wydarzeń muzycznych, w której ważny jest historyczny i kulturowy kontekst przestrzeni festiwalowej, oraz szerokie upowszechnianie wydarzenia w celu włączenia odbiorców ponad wszelkie bariery. Celem projektu jest stworzenie platformy dialogu pomiędzy artystami i uczestnikami w ramach zróżnicowanego programu koncertowego jak i warsztatowego w formie wydarzeń edukacyjno-arystycznych dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych.

Pierwsza edycja Festiwalu odbyła się w dniach 15 – 17 listopada 2019 roku. Program festiwalu składał się z 3 części gatunkowych – muzyka alternatywna, klasyczna i awangardowa. Zagrali artyści: Joanna Duda – polska artystka muzyczna i wizualna, zespół RASP Lovers grający muzykę z debiutanckiego albumu, „Romantic Alternative Schizophrenic Punk”, dwa tria fortepianowe Dymitra Szostakowicza zagrało trio Bartosza Skibińskiego i Michał Bąk Quartetto, oraz duński duetu Tyge Jessen/Hein Westgaard i zespoł Franciszek Pospieszalski Sextet. W ramach bloku edukacyjno-artystycznego, dzieci uczestniczyły w warsztatach z udziałem artystów wykonawców programu muzycznego i w dniu otwarcia festiwalu uczestnicy warsztatów dziennikarskich – młodzi dziennikarze przeprowadzili konferencję prasową z artystami i organizatorami festiwalu.

Festiwal odbywa się w rezydencji Karola Kretschmera przy ulicy 6 Sierpnia 5 w Łodzi – w siedzibie Fundacji Działania i w Przechowalni.

Festiwal Dwa Piętra to owoc współpracy łódzkiego muzyka i animatora kultury, Marcela Balińskiego, i Fundacji Działania, prowadzącej w kooperacji z Miastem Łódź program edukacyjno-artystyczny dla łódzkich dzieci i młodzieży dotkniętych wykluczeniem społecznym. Pierwsza edycja festiwalu, która odbyła się w dniach 15-17 listopada 2019 roku, otrzymała dwukrotne wyróżnienie w ramach plebiscytu Polskie Jazzowe Wydarzenie Koncertowe – od redaktorów JazzPRESS i RadioJAZZ.FM, oraz od ich czytelników i słuchaczy.

Głównym założeniem festiwalu jest aktywne współtworzenie międzypokoleniowej społeczności kulturalnej w Łodzi. Format festiwalowy zakłada wieczorne koncerty najciekawszych muzyków polskiej i europejskiej sceny klasycznej, alternatywnej i awangardowej, oraz dzienne warsztaty edukacyjno-artystyczne realizowane z udziałem zaproszonych artystek i artystów, włączające do współtworzenia dzieci i młodzież z placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Przestrzeń festiwalowa obejmuje dwa piętra rezydencji Karola Kretschmera przy ulicy 6 Sierpnia 5 w Łodzi. Na drugim piętrze, będącym jednocześnie siedzibą Fundacji Działania, znajdują się znakomicie wyposażone pracownie artystyczne, umożliwiające efektywne przeprowadzenie warsztatów oraz koncertów akustycznych. Podziemia budynku goszczą legendarną Łódzką Piwnicę Artystyczną Przechowalnia, w której odbywają się pozostałe koncerty festiwalowe. Sytuując koncerty w pracowniach używanych w przeciągu roku do prywatnych działań artystów, festiwal odcina się w swojej estetycznej oprawie i atmosferze od przestrzeni kojarzonych z tradycyjnymi praktykami odbiorczymi. Budowanie przestrzennej bliskości pomiędzy wykonawcami i słuchaczami uwalnia obie grupy od kulturowo ukonstytuowanych zachowań odbiorczych, otwierając przed nimi możliwości na świeższe i bardziej spontaniczne reakcje. Wieloużytkowy charakter przestrzeni koncertowych i nieformalna atmosfera festiwalu służą przełamywaniu stereotypowych wyobrażeń publiczności o niedostępności muzyki klasycznej, awangardowej i alternatywnej. Ponadto, oferują one artystom alternatywę dla standardowych praktyk organizacyjnych, paradoksalnie potrafiących izolować wykonawców od ich słuchaczy.

Istotnym aspektem festiwalu jest różnorodność stylistyczna programu koncertowego. Prezentując w krótkim czasie polskich i zagranicznych artystów sceny klasycznej, alternatywnej i awangardowej, festiwal podkreśla wszechobecną przenikalność pomysłów muzycznych ponad barierami gatunkowymi, i znosi stereotypowe wyobrażenia o praktykach odbiorczych pomiędzy różnymi grupami widzów.

Tworząc przestrzeń w której artyści mogą współpracować z najmłodszym pokoleniem Łodzian, zachęcając do świeższego spojrzenia na praktyki wykonawcze i odbiorcze, i eksponując artystów nie znajdujących adekwatnej reprezentacji na polskiej scenie koncertowej, Festiwal Dwa Piętra jest nowatorską ofertą w polskim katalogu festiwali muzycznych.