„Świetlica Filozofów” – Warsztaty z filozofowania

Opublikowane przez admin w dniu

Anna Jurek / Warsztaty z filozofowania / 8.06.18
Anna Jurek / Warsztaty z filozofowania / 7.06.18

„Świetlica Filozofów” – Warsztaty z filozofowania

Podczas warsztatów uczestnicy doskonalą umiejętności: myślowo-językowe, wydawania samodzielnych i przemyślanych sądów, komunikacji, współpracy w grupie, dialogu, tolerancji i otwartości, łączą zdolności krytycznego i logicznego myślenia z umiejętnościami wyobrażeniowo-twórczymi, rozwijają wrażliwość społeczną, moralną i estetyczną. Projekt zajęć inspirowany jest działalnością prof. Mathew Lipmana – twórcy idei dociekań filozoficznych z dziećmi i młodzieżą z The Institute for Advancement of Philosophy for Children (IAPC) w Montclair State University w USA.

Prowadząca:
Kategorie: Warsztaty